„A Carmexemmel és a tetteimmel ragyogóbbá válok”

 JÁTÉKSZABÁLYZAT:

A Carmexemmel és a tetteimmel ragyogóbbá válok! Carmex Fotópályázat

Játék szervezője: Bunny and Clyde Kft.  1027 Budapest, Margit krt. 2.

Szervező végzi a „A Carmexemmel és a tetteimmel ragyogóbbá válok!” Fotópályázat” Instagram nyereményjátékot továbbiakban a Játék – teljes körű lebonyolítását.

I. A játék meghatározása:

Szervező fotópályázatot hirdet melyben vállalja, hogy a www.instagram.com/carmexhungary címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Instagram, vagy közösségi portál) regisztrált felhasználói felületén (a továbbiakban Szervezői Instagram oldal) „A Carmexemmel és a tetteimmel ragyogobbá válok” résztvevői között a résztvevők között akik közzétesznek egy adott képet a saját Instagram oldalukon és megjelölik a #carmexhungary oldalt vagy elküldik a képüket a carmex@carmex.hu email címre azok között 3 db nyertest és 10 db különdíjast választunk ki, akik ajándékcsomagban részesülnek.

II. A Játékban való részvétel feltételei:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amelyből megállapítható a személye és a kora. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://carmex.hu/nyeremenyjatek oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

III. A Játék menete

 A játék menete:

1.      A játékosok kedveljétek az Insta oldalunkat @carmexhungary

2.      Készítsenek egy képet és válasszák ki a legjobbat.

2.      Posztolják a saját Insta oldalukra vagy küldjétek el nekünk Insta üzenetben vagy emailben (carmex@carmex.hu), ahol megjelölnek bennünket.  @carmexhungary

A játék 2023.04.30.-ig fog tartani.

A nyeremény eredményhirdetése 2023. május. 3-án szerdán lesz, melyben a szervező egy külön posztban jelöli meg a 3 nyertest és a 10 különdíjast.

A játékosok között Szervező ajándékcsomagot sorsol ki. A nyerteseket üzenetben értesítjük az adategyeztetések után. A nyeremény ajándékcsomagot a Szervező futárszolgálattal vagy postai úton juttatja el a nyertesekhez az általuk megadott címre a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül.  A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
 
IV. Játék időtartama

Játék kezdete: 2023. 03. 22.
Játék vége: 2023.04.30.
Eredményhirdetés: 2023.05.03. szerda, ahol egy külön posztban megjelöljük a három nyertest és 10 különdíjast.

A nyeremény ajándékcsomag tartalma: 1 tetszőlegesen választott Carmex, 1 db gyönyörű Carmexes pulcsi, 1 db Carmexes póló, 1 Carmexes tükröcske, hűtőmágnes és toll

V. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az Instagramra vonatkozó felhasználási feltételeit. A játékosok vállalják,hogy az általuk elküldött képeket, Bunny & Clyde Kft. szabadon felhasználhatja reklámozás céljából.
Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy az Instagram platform üzemeltetőjét Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.
Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban az Instagrammal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.
A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2023. 03. 22.